ROMANIA'S INTERNATIONAL RELATIONS IN THE COLD WAR PERIOD
1945-1990)

 

 

Edited by
Éva MEISTER
Robert MEISTER


Ó Cold War History Research Center, Budapest

 

 

 BLANTON Thomas
Relațiile externe In: Ce știa președintele Truman despre România. Un raport al serviciilor secrete americane (1949). [ Foreign relations. What President Truman Knew about Romania. A Report of the American Secret Services]. Bucuresti, Fundatia Academia Civica 1997 80-87 p.

BRATU Dorin
Istoria relațiilor româno-latino-americane. [ The History of Romanian and Latin-American Relations] București Editura Lumina Lex 2000. 248 o.

BURGER Ulrich
Misiunea Ethridge în România. [The Ethridge Mission in Romania]. București, Editura Fundației Academia Civică, 2000. 395 p.

BREZEANU Stelian; IORDAN Constantin; MATEI Horia C.;...
Relațiile româno-elene: O istorie cronologică. [Romanian-Greek Relation: A Chronological History] Editura OMONIA, București, 2003 288-301 p.

CHIFU Iulian
Război diplomatic în umbra Kremlinului. [ Diplomatic War in the Shadow of the Kremlin] Editura Loreley, Iași, 1997 310 p.

CHIPER Ioan; CONSTANTINIU Florin; POP Adrian
Sovietizarea României. Percepții anglo-americane (1944-1947) [ The Sovietization of Romania. English and American Surveys (1944-1947) București 1993.

CIACHIR Nicolae
De la încheierea Convenției de armistițiu cu Puterile Aliate de la Moscova (12 septembrie 1944) până la semnarea Tratatului de pace de la Paris (10 februarie 1947) [From concluding the Armistice Agreemen with the Allied Powers in Moscow until signing the Peace Treaty at Paris (10 th of February 1947) ] In: Marile puteri si Romania 1856-1947. Bucuresti Editura Albatros 1996 317-366.

CIUCEANU Radu
Misiunile lui A. Visinski în România (Din istoria relațiilor romano-sovietice 1944-1946)[ Missions of A.Vysinsky in Romania.(From the History of Romanian-Soviet Relations)] București Documente Secrete 1997

CONSTANTIN Ion
Geopolitică și ideologie. Problema Basarabiei în contextul raporturilor româno-sovietice în epoca postbelică. In: Geopolitică Vol. I. [ Geopolitics and Ideology. The Basarabian Issue in the Context of Romanian and Soviet Relations in the Post-war period. In: The Geopolitics.] București, Glasul Bucovinei, 1994. 456-474 o.

CREȚIANU Alexandru
Working one's Passage Home In: Relapse into Bondage. [Political Memoirs of a Romanian Diplomat 1918-1947.] Iasi., Oxford., Portland, The Center for Romanian Studies, 1998. 299-344

DANIELOPOL Alexandru ; VALENAȘ Liviu
În culisele negocierilor cu Uniunea sovietică: 1934-1947. Convorbire cu Alexandru Danielopol. [The Background of Romanian and Soviet Negotiations; 1937-1947. Interview with Alexandru Danielopol]. București, Vremea, 2001. 240 o.

DANIELOPOL D.G. Jurnal parizian. Documente confidențiale. [ Paris Journal. Confidential documents.] Institutul European Iasi, 1995. 215 o.

FELIX Jiri
Relațiile ceho-române în date. [Romanian and Czech Relations with data].Praha, Cesko-Rumunská Spolecnost Asociatia Cehia-România, 2002. 46 o.

GEORGESCU Titu
România între Yalta și Malta. [ Romania between Yalta and Malta) București, Casa de Editură și Proză "Șansa", 1993. 327 o.

GHINDEA, Gabriela
Începuturile Ostpolitik-ului vest-german. In: Paradigme în relațiile internaționale. [ The beginnings of West-German Ostpolitik In : Paradigms in International Relations.] Accent Cluj-Napoca, 2001 252-284 o.

FILIP Corneliu
România și crearea Tratatului de la Varșovia. In: Omagiu istoricului Gheorghe Buzatu. [ Romania and the Foundation of the Warsaw Treaty. In: Homage to the historian Gheorghe Buzatu] Focșani, 1999. 879-892

FISCHER-GALAȚI, Stephen
Europa de Est și războiul rece. Percepții și perspective. [Eastern Europe and the Cold War. Survays and perspectives.] Iași, Institutul European, 1996. 144 o.

FISCHER-GALAȚI Stephen. România în secolul al XX-lea. [Twentieth Century Romania]. Institutul European, Iași, 1998.262 o.

FUNDERBURK David B.
Un ambasador american între Departamentul de Stat și clanul Ceaușescu. [ Prinstripes and Reds: An American Ambassador caught between The State Department and Romanian Communists, 1981-1985 was first published by Selous Foundation Press, USA, 1987] . Jon Dumitru Verlag, München, 1989. 293 o.

FUNDERBURK David B.
Un ambasador american între Departamentul de Stat și dictatura comunistă din România 1981-1985. [ Prinstripes and Reds: An American Ambassador between The State Department and Romanian Communists, 1981-1985 was first published by Selous Foundation Press, USA, 1987] . Constanța, Editura Dacon, 1994. 251 o.

GARZ Florin
NATO colaborare sau dispariție. De la războiul rece la pacea pierdută. [NATO collaboration or disappearance. From Cold War to Lost Peace.] București Editura Odeon, 1995. 263 o.

HARRINGTON Joseph F; COURTNEY Bruce J.
Relații româno-americane 1940-1990. [ Tweaking the Nose of the Russians: Fifty years of American-Romanian Relations, 1940-1990] . Institutul European, Iași, 2002. 592 o.

HLIMOR Constantin ; SCURTU Ioan
The Red Army in Romania. Iasi; Oxford; Portland, The Center for Romanian Studies, 2000. 288 o.

IVAN Adrian
La politique agricole commune et la politique communautaire de l'environnement un defi pour la communaute europeéne (1958-1992). In: România și relațiile internaționale în secolul XX. [ In: Romania and International Relations during the 20th Century] Clusium, Cluj-Napoca, 2000. 303-310 o.

IVAN Adrian
Paradigme contemporane ale teoriei integrării europene. In: Paradigme în relațiile internaționale. [ Contemporary Paradigms of European Integration Theory's In : Paradigms in International Relations.] Accent Cluj-Napoca, 2001 60-88 o.

JELAVICH Barbara
Istoria Balcanilor. Secolul al XX-lea. [History of the Balkans. Twentieth Century] Institutul European, Iași, 2000. 429 o.

LIPATTI Valentin
Război și pace în Balcani. [War and peace in the Balkans]. București, Editura Fundației România de Mâine, 1994.131 o.

LUPU Corvin
România sub presiunea războiului rece și a dorințelor de integrare euro-atlantică. [Romania under the Pressure of the Cold War and the Expectations for Euro-Atlantic Integration ] Sibiu, Alma Mater, 2000-2001. 2 vol: 817 o.

LUPU, Corvin
Relații diplomatice între România și SUA în deceniul al patrulea al secolului al XX- lea în viziunea diplomației americane. Teză de doctorat. [ The Diplomatic Relations between Romania and the U.S.A. in the fourth decade of the 20th Century. Doctoral dissertation] . [ s. n.] Cluj-Napoca [ 199?] 287 o.

LUTAS Mihaela
Evoluția procesului de integrare economică în Europa de Est. In Paradigme în relațiile internaționale. [ The Evolution of the Process of Economic Integration in Eastern-Europe. In Paradigms in International Relations.] Accent Cluj-Napoca, 2001 89-116 o.

KIRK Roger., RACEANU Mircea
România împotriva Statelor Unite. Diplomatia absurdului 1985-1989. [ Romania versus United States: Diplomacy of Absurd 1985-1989.] SILEX- Casa de Editură, Presă și Impresariat S.R.L. București 1995. 365o.

McCAULEY Martin
Rusia, America și războiul rece 1949-1991. [Russia, America and the Cold War]. Polirom, București 1999. 198 o.

NICULESCU-MIZIL Paul
O istorie trăită. [ A Life through History] . Editura Enciclopedică, București. 1997. 429 o.

ONIȘORU Gheorghe
"Defecțiunea titoista" și România. [The Titoist „Incident” and Romania] In: Problema iugoslavă. Studii și marginalii. Timișoara, 1998.

PETRENCU Anatol
Relațiile româno-italiene: de la confruntare la colaborare 1945-1985. [ Romanian and Italian Relations from Confrontation to Collaboration 1945-1985] . Chișinău, Editura Știința, 1993. 216 o.

POPESCU, Alexandru
Relații româno-austriece. [ The Romanian-Austrian Relationships] Institutul European Iași, 1998. 254 o.

POPESCU, Alexandru
Die Beziehungen Rumaniens und Osterreichs. [ The Romanian-Austrian Relationships] Institutul European Iași, 1999. o.

POSEA Grigore
Geopolitică românească. In: România. Geografie și geopolitică. [ Romanian Geopolitics. In: Romania. Geography and Geopolitics] Editura Fundației "România de Mâine", București, 1999. 7-17 o.

RAȚIU Ion
Politică pentru occident. [ Policy for the West] . București, Progresul Românesc, 1992, 227 o.

RETEGAN Mihai
1968 din primavară până în toamnă. [ 1968 from Spring to Autumn] Editura RAO, București, 1998. 315 o.

RETEGAN Mihai
Din arhivele comunismului românesc. Guvernul român și tratatul de la Varșovia. [From the Archives of Romanian Communism. The Romanian Government and the Warsaw Treaty]. In: Timpul istoriei vol II. : Profesorului Dinu C. Giurescu, Bucuresti 1998 341-350 o.

RETEGAN Mihai
In the Shadow of the Prague Spring: Romanian foreign policy and the crisis in Czechoslovakia, 1968. The Center for the Romanian Studies. Iași, Oxford, Portland, 2000 248 o.

RETEGAN Mihai
Război politic în blocul comunist. Documente. Relațiile româno-sovietice în anii șaizeci. [ Political War inside the Communist Block. Documents. Romanian-Soviets Relations in the years of the 60’s] . Editura RAO, Bucuresti. 2002.

ROMÂNIA la ONU. Culegere de documente. Coordonator: Virgil Constantinescu. [Collection of Documents]. București, Editura Enciclopedică 1996 430 o.

ROMÂNIA. Retragerea trupelor sovietice. 1958. [ The Withdrawal of the Soviet Troops] . Editura Didactică și Pedagogică. București, 1996. 411o.

ROMÂNIA. Viața politică în documente. 1947. [Romania. Political Life in Documents. 1947.]. Bucuresti, Arhivele Statului, 1994. 318 o.

SIANI-DAVIES Peter
British Historiography of Romanian International Relations. In : The History of International Relations in Central and Eastern Europe. Cluj-Napoca, IDEA, 1995. 107-110 o.

STOLOJAN, Sanda
Cu De Gaulle in Romania [ With De Gaulle in Romania] Bucuresti, Editura Albatros, 1994. 98 o.

TĂTĂRESCU Gh.
Mărturii pentru istorie. [ Testimonies for History] . Editura Enciclopedică, București, 1996. 551 o.

ȚÂRĂU Virgil
Caricatura și politica externă în România anilor 1950-1951. In: Romania si relațiile internaționale in secolul XX [ Caricature and Foreign Policy in Romania in 1950-1951 In: Romania and International Relationships during the 20th Century] Clusium, Cluj-Napoca, 2000. 215-226 o.

ȚÎRĂU Liviu
În căutarea României: recomandările făcute departamentului de stat de Robert H. Thayer, ministrul SUA la Bucuresti la incheierea misiunii sale in Romania. (februarie 1958). [ Searching for Romania. The Recommandations Addressed to the State Department by Robert H. Thayer on the Occasion of Ending his Mission in Romania (February 1958)] . In: Romania si relatiile internationale in secolul XX.[ Romania and International Relations during the 20th Century] Clusium, Cluj-Napoca, 2000.227-242 o.

ULMANN Paul
Relațiile Austriei cu România intre 1945-1955. [Austrian Relations with Romania between 1945-1955] . Institutul European Iasi, 2003. 296 o.

VESA, Vasile.
Romanian Historiography of International Relations during the Communist Regime. In: The history of International Relations in Central and Eastern Europe. Cluj-Napoca, IDEA, 1995. 142-148 o.

VESA, Vasile
România în relațiile internationale. 1940-1947. [ Romania in International Relations 1940-1947 ] In: Paradigme in relațiile internationale. Accent, Cluj-Napoca, 2001. 7-59 o.

1947 ianuarie 4, Washington. Nota de convorbiri dintre Mihai Ralea, ministrul României la Washington și George Marshall, secretar de stat al S.U.A., privind situația politică din România și viitorul relațiilor româno-americane. In: România. Viata politică în documente. 1947. [ 1947 January 4, Washington. Note of the Conversation between Mihai Ralea, Romania's Minister at Washington and George Marshall, Secretary of State on the Political Situation in Romania and future Romanian-American Relations In: Romania. Political Life in Documents 1947] . 49-51 o.

1947 februarie 1, București. Observațiile Consiliului de Miniștri privitoare la proiectul Tratatului de pace. In: România. Viața politică în documente. 1947. [ 1947 february 1, Bucharest. Remarks of the Council of Ministers Concerning the Project for the Peace Treaty. In: Romania. Political Life in Documents] 60-75 o.

1947 februarie 3, București. Raportul lui Burton Y. Berry, reprezentant al S.U.A. în România, către secretarul de stat al S.U.A., despre viața politică în România în luna ianuarie 1947. (Negocierile comerciale româno-sovieticeși Tratatul de pace) In: România. Viața politică în documente.1947.[ 1947 february 3, Bucharest. Report of the Representative of the U. S.A. on Political Life in Romania during January 1947. (Romanian-Soviet commercial negotiations and Peace Treaty) In: Romania. The Political Life in Documents] 85-86 o.

1947 februarie 10, Paris. Tratat de pace între România și Puterile Aliate și Asociate. In: România. Viața politică în documente.1947.[ 1947 February 10, Paris. Romania's Peace Treaty with the Allied and Associated Powers. In: România. Political Life in Documents] 91-108 o.

1947 martie 4, București. Stenograma ședinței Consiliului de Miniștri privind rezultatele tratativelor purtate de delegația României la Moscova. In: România. Viața politică în documente. 1947. [ 1947 March 4, Bucharest. Stenogram of the Cabinet's Meeting Concerning the Results of the Negociations Carried out by the Romanian Delegation in Moscow. In: Romania. Political Life in Documents] 112-113 o.

1947 iunie 24-iulie 12, București. Schimbul de note între guvernul României și guvernele Marii Britanii și Statelor Unite ale Americii cu privire la ultimele arestări în rândul opoziției. In: România. Viața politică în documente.1947. [ 1947 June 24-July 12, Bucharest. Chenge of notes between the Romanian and the British and American Governments Concerning the Recent Imprisonment of Opposition Members. In: Romania. Political Life in Documents 1947] 179-183 o.

1947 iulie 9, București. Răspunsul guvernului României la invitația guvernelor Marii Britanii și Franței de a participa la programul pentru redresarea economică a Europei (Planul Marshall) In: Romania. Viata politica in documente.1947.[ Answer of the Romanian Cabinet to the invitation addressed to the British and the French Governments to take part in the program for the economic reconstruction of Europe (The Marshall Plan) In: Romania. Political Life in Documents 1947. 183-185 o.

1947 noiembrie 4, București. Scrisoare a ministrului de externe Gheorghe Tătărescu adresată secretarului general al O.N.U. Trigve Lie, privind aderarea României la O.N.U. In: România. Viața politică în documente.1947. [November, 4. 1947. Letter addressed by Gheorghe Tatarescu, Minister for Foreign Affairs to Mr. Trigve Lie, Secretary general of the UN., on Romania adhering to the U.N.] In: Romania. Political Life in Documents 1947. 185-186 o.

1947 iulie 18. București.Comunicatul comun al guvernelor României și Bulgariei aupra tratativelor purtate la Sofia, 1947 iulie, 18. In: Romănia. Viața politică în documente.1947. [Common official statement of the Romanian and the Bulgarian governments on the negotiations held in Sofia. July 18. 1947] In: Romania. Political Life in Documents 1947. 189 o.

1947 noiembrie 13 Washington. Nota de convorbire redactată în urma intervederii lui Grigore Gafencu avută cu secretarul de stat adjunct al SUA, Norman Armour, la care s-a discutat despre situatia din România. In: România. Viața politică în documente.1947. [1947 November 13 Washington. Note of conversation drafted after Grigore Gafencu’s meeting the assistant Secretary of State of the USA, Norman Armour, concerning Romania’s situation.] In: Romania. Political Life in Documents 1947. 260-263 o.

1947 noiembrie 23-24-25, București. Comunicat asupra convorbirilor dintre delegațiile guvernamentale ale Ungariei și României privind relațiile bilaterale. In: România. Viața politică în documente.1947. [Official statement concerning the discussions between the Hungarian and Romanian government delegations on the mutual relations. In: Romania. The Political Life in Documents ] 1947. 277 o.

1947, decembrie 21, București. Comunicat asupra vizitei delegeției guvernamentale a Iugoslaviei în România. In: România. Viața politică în documente.1947. [Official statement of the visit of the Yugoslav government delegation to Romania]. . In: Romania. The Political Life in Documents 1947. 278-279 o.